Minulosť

Záhrada katedrály a biskupského paláca rímskokatolíckeho biskupstva vo Vel’kom Varadíne bola založená biskupom Forgáchom Pálom (1747-1757) v roku 1752 súčasne s vystavbou najslávnejšej barokovej katedrály v Karpatskej kotline. Po desiatich rokoch biskup Patachich Ádám (1759-1776) postavil v blízkosti katedrály impozantné sídlo v barokovom style.

Král’ sväty Ladislav, ktory v 11. storočí založil vo Vel’kom Varadíne katedrálu, v ktorej bol neskôr pochovany, čo urobilo z mesta pútnické miesto s monumentálnou gotickou katedrálou, ktorá však bola počas tureckej nadvlády v 17. storocí úplne zničená. „Nástupcom” tejto katedrály sa stala baroková katedrála, ktorej vystavba sa začala na základe projektu talianskeho architekta Giovanbattistu Riccu, ale jej dokončenie, spolu s barokovym palácom, je vysledkom práce rakúskeho architekta Franz Antona Hillebrandta.

Slávny autor monografii o Bihorskej župe, K. Nagy Sándor, v roku 1885 opísal záhradu okolo paláca ako „širokú a krásnu”, o čom svedčia aj dobové pohl’adnice a fotografie. Za plotom vidieť bohatstvo rastlín: pred rezidenciou a katedrálou ideálny anglicky park, zadná záhrada, ktorej súčast’ou je aj vnútorné nádvorie formované budovou paláca v tvare písmena U.

Anglicky park sa môze pochváliť dvoma sochami dôležitej umeleckej hodnoty. Do južnej časti procesného námestia biskup Schlauch Lőrinc umiestnil sochu biskupa Szaniszló Ferenca (1850-1868). Socha svätého Ladislava, vytvorená v roku 1892 a pôvodne umiestnená v centre Oradei, bola po prvej svetovej vojne premiestnená pred katedrálu a od tej doby je najdôlezitejšou atrakciou záhrady.

V západnej časti za palácom sa nachádza záhrada v barokovom style, ktorá bola tvorená terasami. Bočné krídla budovy v tvare U ohranicujú vnútorné nádvorie, cour d’honneur, z ktorého vedú schody na jej prvú úroveň. Na fotografiách z 19. storočia je na spodku tychto schodov zobrazeny kruhovy priestor s kamennym útvarom v strede, po stranách s jedl’ami a kríkmi. Počas komunizmu sa ale cely obraz záhrady zmenil, pretože bol prestavany podl’a vzoru starého Rima. Počas súčasnej rehabilitácie záhrady boli neskôr postavené prvky zbúrané, s vynimkou amfiteátra so scénou pod holym nebom, a do okrúhleho priestoru boli vsadené rastliny, ktoré jej dodávajú barokovy vzhl’ad. V južnej časti paláca je živy plot v tvare lyry, ktorá vzdáva poctu slávnej éré klasickej hudby v Oradei, kedy dvorny orchester biskupa Pataticha Adáma bol vedeny takymi osobnosťami ako Michael Haydn a Cári Ditters von Dittersdorf.

Po druhej svetovej vojne bola záhrada rímskokatolíckeho biskupského sídla dlhodobo zanedbávaná. V roku 1944 sa palác premenil na vojenskú nemocnicu, v roku 1949 tu byvali grécki utečenci, takže baroková budova úplne stratila svoj cirkevny charakter. Otvorené námestie pred katedrálou, pôvodne vyhradené na procesie a liturgické slávnosti, bolo počas komunistickej diktatúry zrušené, vysadením ruží, stromov a okrasnych kríkov. Po nedávnej obnove, záhrada dostala takmer počiatočnú konfiguráciu, čím sa začiatkom 20. storočia obnovila krajinná atmosféra. Prvú vyznamnejšiu rehabilitáciu záhrady vykonalo Múzeum krajiny Krisana, ktoré pôsobilo v budove paláca od roku 1970 a park bol obohateny o niekol’ko exotickych druhov rastlin.

V roku 2019 pri priležitosti dendrologického hodnotenia bolo v záhrade 633 stromov, 237 krikov, 92 ihlicnatych stromov. Po rokoch zanedbávania boli rastliny v dendrologickom parku divoké, počas obnovy bola struktúra záhrady odhalená riedením a kosením rastlín, pričom sa osobitná pozornosť venovala vzácnym druhom. V severnej časti paláca a v západnej časti katedrály sa zachovala krajinná záhrada, ktorá existovala od začiatku aj so zakrivenymi chodníckami a lavičkami. Stromy v tejto časti nie sú príliš staré, ale aj medzi nimi nájdeme cenné druhy a krásne exempláre. V roku 2020 sa tu koncipovala biblická záhrada, ktorá svojimi symetrickymi a kruhovymi sadenicami pripomína čistotu a jednoduchosť záhrad v kláštoroch. Rastliny tejto záhrady sú súcasťou kresťanskej symboliky, ako hrozno, figy, granátové jablká a palmy vystavené v kvetináčoch, takisto sú tu rôzne obilniny, ale aj bezne používané voňavé rastliny a koreniny, respektive biblické kvety Starého a Nového Zákona, ktoré sa kazdoročne menia z jednej sezóny na druhú.

Pri najnovšej rehabilitácii záhrady návrhárom architektke Király Anikó a krajinnej inžinierke Thalmeiner Tünde pomáhali francúzsky krajinny architekt Tancréde Jules Baudet a studentka krajinného inžinierstva Kleszken Tímea.