Záhrada Biskupského Palácavo
Veekom Varadíne
Záhrada biskupského paláca v Oradei predstavuje nielen zelenú
plochu, ale i historickú záhradu a veľmi obľúbenú turistickú atrakciu,
ale aj chránenú prírodnú oblasť, diskrétne umiestnenú v samom
srdci mesta, dendrologický park s rozmanitou a hodnotnou flórou.
Vyhradení zakladatelia a generácie starostlivých správcov vysadili
a obohatili flóru s veľkou oddanosťou. Zachovanie prírodného
dedičstva a využívanie záhrady na komunitné účely je vytrvalým
princípom od začiatku do súčasnosti. Účelom tejto webstránkaje
predstaviť dendrologickú hodnotu historickej záhrady, storočních
stromov a kríkov, okrasných rastlín a ďalších kuriozít. Po prehliadke
so sprievodcom môžeme obdivovať mnoho pôvodných rastlín,
exotických a symbolických, prípadne stretneme známe osobnosti
úzko spojené s mestom alebo záhradou, ponúkajúce kultúrny
zážitok počas prezentácie prírodných hodnôt.
Biblická záhrada Géza Follmann V roku 2020 sa tu koncipovala biblická záhrada, ktorá svojimi
symetrickymi a kruhovymi sadenicami pripomína cistotu a
jednoduchosf záhrad v klástoroch. Rastliny tejto záhrady sú
súcasfou kresfanskej symboliky, ako hrozno, figy, granátové jablká
a palmy vystavené v kvetinácoch, takisto sú tu rőzne obilniny, ale
aj bezne pouzívané vonavé rastliny a koreniny, respektive biblické
kvety Starého a Nového Zákona, ktoré sa kazdorocne menia z
jednej sezóny na druhú.
Čítaj viac
Stromy Najkrajsie a najobl’úbenejsie rastliny v záhrade sú magnolie, ktoré
kvitnú skoro na jar pred fasádou a severnym krídlom rezidencie.
Prvé mestské magnolie boli vysadené pravdepodobne v prvych
rokoch minulého storocia, na fotográfiád! z roku 1933 uz mózeme
vidief „les” kvetov, ktorÿ prekryval okná v prízemí paláca.
Japonská magnólia s bielymi kvetmi (Magnolia kobus), ktorá sa
nachádza v záhrade biskupského paláca, je vo svojej krajine
symbolom cistoty. Magnólia s obrovskÿmi ruzovymi kvetmi
(Magnolia x soulangeana) je sl’achteny druh, menő má podl’a
Etienne Soulange-Bodina (1774-1846), ktory ju vysl’achtil v roku
1820.
Čítaj viac

MINULOSŤ

Záhrada katedrály a biskupského paláca rímskokatolíckeho biskupstva vo Vel’kom Varadíne bola zalozená biskupom Forgáchom Pálom (1747-1757) v roku 1752 súcasne s vystavbou najslávnejsej barokovej katedrály v Karpatskej kotline. Po desiatich rokoch biskup Patachich Ádám (1759-1776) postavil v blízkosti katedrály impozantné sídlo v barokovom style.

Čítaj viac

Mobile aplikácia
Mobilná aplikácia

Stiahnuť

Historické záhrady na brehoch rieky Kriš

MAPA

633

Stromov


237

Krikov


100

Ruže


92

Ihlicnatych