Grădina Haydn

În partea sudicã a palatului, gardul viu are formã de lirã, care aduce un omagiu epocii de glorie a muzicii clasice din Oradea, când orchestra curþii episcopului Ádám Patatich a fost condusã de somitãþi ca Michael Haydn și Carl Ditters von Dittersdorf.