Despre proiect

Reabilitarea Parcului Dendrologic ”Palatul Baroc”

DESPRE POIECT

Proiectul Reabilitarea Parcului Dendrologic ”Palatul Baroc” este implementat în parteneriat cu Universitatea Szent István, Facultatea de Peisagistică, Arboretul din Szarvas prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor), Prioritatea de investiții 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul principal al acestui proiect susține dezvoltarea biodiversității, reprezentând creșterea calității spatiilor verzi la nivelul orașului Oradea, prin modernizarea arhitecturală și peisajeră a zonelor verzi, susținând astfel menținerea și extinderea biodiversității zonei.
Obiective ale proiectului

  • protejarea și dezvoltarea parcului dendrologic, habitatului natural și infrastructurii aferente
  • înzestrarea parcului dendrologic cu dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului natural
  • creșterea gradului de acces și participare a publicului larg și a persoanelor cu diferite dizabilităţi
  • creșterea rolului de factor de incluziune socială, reper cultural și identitar al parcului dendrologic prin valorificarea patrimoniului natural
  • consolidarea, dezvoltarea și extinderea parteneriatelor în activitățile care privesc parcul dendrologic în domeniul instituțional, economic, social și educațional
  • creșterea atractivității și promovarea în vederea cunoașterii patrimoniului natural, inclusiv prin intermediul noilor tehnologii
  • conservarea digitală și creșterea gradului de acces la patrimoniul natural

  Durata proiectului: 01 iunie 2018 - 31 mai 2020
  Bugetul proiectului (Lider și Partener) este de 1.663.232,70 EUR, din care 1.413.747,79 EUR din fonduri FEDR.
  Bugetul Episcopiei Romano-Catolice Oradea (Partener) este de 773.183,00 euro.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu